IntracoPallet® P Series là các pallet dược phẩm. Nó có bề mặt phẳng và nhẵn. Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng dược phẩm và siêu vệ sinh.

    Form thông tin

    DMCA.com Protection Status