Dòng IntracoPallet® S là dòng pallet siêu vệ sinh. Nó có một bề mặt phẳng và mịn. Nó được sử dụng trong F&B xuất sắc cho môi trường HACCP.

    Form thông tin

    DMCA.com Protection Status